Piwnice pod urny

Budujemy piwnice pod urny z prochami w formie grobowców murowanych na równi z gruntem lub nad nim oraz w formie krypt ziemnych i nadziemnych. Do ich wykonania używamy płyt granitowych, betonowych prefabrykatów, betonowych bloczków. W zależności od Państwa potrzeb piwnica może zostać przystosowana do pochówku od jednej do kilku urn (grobowce pojedyncze i rodzinne), co automatycznie przekłada się na jej wielkość. Płytę nakrywającą piwnicę możemy opatrzyć napisami, sentencją i zdjęciem zmarłego.