fundamenty pod pomniki

Trwałość nagrobka warunkuje jego prawidłowy montaż, a ten rozpoczynamy od położenia fundamentów. Murujemy je ze zbrojonych betonowych bloczków lub wylewamy beton na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Wsparcie dla konstrukcji nagrobka wykonujemy na wypoziomowanym podłożu, zwracając uwagę na to, by jego części zewnętrzne opierały się na stabilnym gruncie. Dzięki temu płyty kamienne nie są narażone na pękanie spowodowane podsiąkaniem wody, osuwaniem się lub zapadaniem ziemi